Kategorie

Producenci

Firma SAMCHEM oraz sklep internetowy samchem.pl nie nadaje przesyłek kurierskich oraz paczkomatowych objętych poniższą klasyfikacją:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

1.1 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym

1.2 – Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym

1.3 – Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

1.4 – Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki

1.5 – Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia

1.6 – Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się

2 – Gazy

2.1 – Gazy palne

2.2 – Gazy niepalne, nietrujące

2.3 – Gazy trujące

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały promieniotwórcze

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Klienci chcą zakupić towar objęty tą listą mogą tego dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego jednak muszą odebrać ten towar osobiście lub zorganizować jego transport np. wysłać dokumenty umożliwiające nadanie przesyłki – list przewozowy.

Towary ADR zostaną odpowiednio oznaczone, metoda dostawy – odbiór osobisty lub Klient zleci transport przesyłki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przegotowania przesyłki. Transport SAMCHEM – w ograniczonej strefie.